بخش دوم
فصل سوم: رشد روانی

تعامل طبیعت با تربیت

مراحل رشد

قابلیت‌های نوزادان(بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، و یادگیری و حافظه)

رشد شناختی كودك(نظریه مرحله‌های پیاژه، نقد نظریه پیاژه، بدیلهای نظریه پیاژه)

شخصیت و رشد اجتماعی(مزاج، رفتار اجتماعی كودك، دلبستگی، هویت جنس گونه، و سنخ‌پذیری جنسی)

 

رشد پس از دوران كودكی(نوجوانی، جوانی، میانسالی، كهنسالی)

دیدگاه‌های زیست‌شناسانه و روان‌شناسانه

 

تعامل طبیعت با تربیت

از قرن‌ها پیش این سوال مطرح بوده كه در تعیین سیر رشد انسان، وراثت(طبیعت) مهم‌تر است یا محیط(تربیت).

جانلاك در قرن 17 می‌گفت بچه‌ها مینیاتوری از بزرگان هستند یعنی با تمام توانایی‌های بزرگان زاده می‌شوند. و تنها لازم است بزرگ شوند تا صفات وراثتی آن‌ها ظاهر شود.

با ظهور نظریه تكامل داروین كه بر شالوده زیستی رشد تاكید می‌كرد، بار دیگر دیدگاه وراثتی مطرح شد.